Ochrana osobných údajov - Reviso.s.r.o.

Re
viso
s.r.o
opravy nákladných a osobných automobilov
ks
Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
Informácie o spracovaní osobných údajov
Aby bolo možné z našej strany poskytnúť Vám čo najlepšie služby, musíme s Vašim dovolením spracovávať osobné údaje. Osobné údaje spracovávame podľa platnej legislatívy SR.
Aké osobné údaje spracovávame.
Spoločnosť REVISO, s.r.o. je správca osobných údajov, ktoré nám vy ako zákazník poskytnete. Pre uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné aby sme disponovali vašimi základnými osobnými údajmi a to meno, priezvisko, titul, adresa, telefón a email.
Využitie osobných údajov
Vami poskytnuté osobné údaje slúžia výlučne pre naše potreby a je nevyhnutné ich spracovávanie, z dôvodu správneho doručenia vami objednaného tovaru.
Sprístupnenie osobných údajov
Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, sú spracovávané iba našimi zamestnancami a nie sú poskytované žiadnej tretej strane. Bezpečnosť vašich osobných údajov je našou prioritou.
Na akú dobu osobné údaje uchovávame
Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).
Zrušenie súhlasu na spracovanie osobných údajov
Zrušiť súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek a to zaslaním emailu na
    reviso@reviso.sk
servis
ADRESA
REVISO s.r.o
Priemyselná 260
966 01 Hliník nad Hronom
KONTAKT
tel : +421 676 10 61
mobil : +421 0905 217 107
e-mail :  reviso@reviso.sk
ÚDAJE
Spoločnosť zapisaná v Obchodnom registri Okresneho súdu v Banskej Bystrici vložka čislo 640/S odd.Sro.  
IČO:31569633
DIČ:2020479274   
Obchodné podmienky
Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok
 6:00      14:00  
2020 © webreviso s.r.o. Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah